Skip to content

"Ik zie jou, begrijp jullie, en weet wat er nodig is."

Wie is SEE YOU?

SEE YOU is de Psychologiepraktijk van Manon Volkers, gehuwd, moeder van vier kinderen en werkzaam als psychologisch hulpverlener. Twee jaar geleden verhuisde ze met haar gezin als geboren Amsterdammer van Gouda naar Grubbenvorst in Limburg.

Ruim twintig jaar werkt ze in de basis en specialistische GGZ, en ze heeft alle diagnostische termen en vooral de persoonlijke verhalen voorbij zien komen. ´Ik zie de mensen en de omgeving waar ze in zitten of vandaan komen. Vanuit ieder perspectief begrijp ik de belangen en zorgen´. De intensiteit van de belevingen, als onmacht, schuldgevoel, paniek en verlangen, raakt haar intuïtief het meest. Het zijn juist deze emoties, of het ontbreken ervan waar ze mee werkt.

Binnen haar specialisatie Seksuologie en EFT relatietherapie, zit alle diepgang als eenzaamheid en lust verweven. Mensen komen daar juist voor, en tegelijkertijd hebben we er schrik bij. ‘Prachtig om met mijn vak het uiterste van Liefde en Trauma met elkaar in verbinding te brengen! Enerzijds help ik om de diepgang van verlangen, en de zoektocht naar onszelf te begrijpen. Anderzijds help ik om de onrust en pijn van relationele kwetsingen te kaderen en ruimte te geven´.

Ondertussen is niet menselijks mij vreemd. I SEE YOU! Mensen omschrijven mij als een doortastend, openhartig psycholoog die snel de kern raakt en simpele en wezenlijke taal gebruikt. Vanuit het vertrouwen dat emoties een universele taal uitdrukken, kan ik woorden aanrijken die te kwetsbaar zijn om uit te spreken. Ik ben erin getraind om iedere kwetsing tussen mensen op te merken, en heb de tools om mensen met elkaar te verbinden. Zelfs gezinsleden die niet meekomen naar het gesprek zijn invoelend te begrijpen.’

 Ik zie jou, ik begrijp jullie, en weet wat er nodig is.

Op invalbasis werkt Manon als medebehandelaar in het Traumacentrum Nederland (te Vorden), en bij Curalma (Boxmeer).

Expertise

Visie en werkwijze

Visie

SEE YOU – coaching in PsychologieDe psycholoog geeft begeleiding van dat waar je last van hebt en geeft  bevestiging van de emotionele onrust of stilte die je voelt. Informatie over emoties draagt bij aan begrip over wat we voelen, wat we nodig hebben en hoe we ons gedragen. Die duidelijkheid geeft houvast en het zelfvertrouwen dat nodig is om het leven aan te gaan. Er wordt gesproken over dat wat je nodig hebt om verlangen te voelen en ruimte te geven, zowel individueel als met een partner. Tevens kan de psycholoog begeleiding geven bij relatiebemiddeling en traumaverwerking.

Werkwijze

Bij interesse voor een gesprek kun je een email sturen om je vraag voor te leggen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het contactformulier. Eventueel kan er vrijblijvend telefonisch overleg zijn, stuur me daartoe een verzoek om een moment in te plannen.

Afspraken zijn meestal op korte termijn mogelijk. Je bepaalt zelf of je een nieuwe afspraak wenst en op welke termijn. Enkele gesprekken kunnen al voldoende zijn. De gesprekken vinden plaats op kantoor in Grubbenvorst, nabij Venlo. Online gesprekken via videobellen werken ook uitstekend, en worden frequenter aangevraagd. Handig voor als je op afstand woont, lastig van huis kunt of gezondheidsklachten hebt. 

Relatietherapie of een individueel traject?

De relatietherapeut richt zich op het verbeteren van het welbevinden van twee partners. Het gesprek heeft een gelijkwaardige setting waarin ieder zich mag uiten. Het komt nogal eens voor dat een of zelfs beide partners meer individuele aandacht nodig hebben, alvorens er voldoende focus is voor de ander. Bijvoorbeeld na een traumatische gebeurtenis of een recente schok. Bij SEE YOU is het mogelijk om eerst individuele psychologische zorg te geven. In overleg wordt bepaald of het fijn is de partner te betrekken. Zodra er individueel meer rust is, of juist meer stemkracht, gaan we over tot relatietherapie.

Methoden

SEE YOU: “Binnen de gesprekken is er ruimte om te voelen wat er is, en te leren weten wat je nodig hebt. Het delen van deze kwetsbaarheid geeft verbinding en (zelf)vertrouwen in de toekomst. Een belangrijke basis voor eventuele verwerking van nare gebeurtenissen en het kunnen delen van verlangen.”

EMOTIONALLY FOCUSED THERAPY (EFT)

Bij SEE YOU kun je terecht voor EFT relatietherapie. EFT is een effectief bewezen relatietherapie ontwikkeld door Sue Johnson. In plaats van communicatiestrategie staat de verbondenheid bij je partner centraal. EFT herkent dat we verstrikt raken in herhaaldelijke negatieve interactiepatronen die grote emotionele impact hebben als woede, verdriet, isolatie en eenzaamheid. Geliefden raken steeds verder van elkaar af, en het lukt niet meer om contact te maken.

Dr. Sue Johnson publiceerde in 2008 het baanbrekende boek, gecombineerd met haar buitengewoon succesvolle relatieprogramma ‘Houd me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’. Partners worden geholpen om hun negatieve interactiepatronen en emoties te herkennen, waarmee het begin van begrip ontstaat. De relatietherapeut helpt iedere partner zich emotioneel en respectvol uit te drukken en geeft daarmee ruimte aan de zorgen en verlangens die er zijn. Door deze emotionele verdieping kunnen partners toenadering tot elkaar krijgen, zelfs bij grote tegenstrijdige gevoelens.

EFT methode is ook te gebruiken voor zakelijke conflicten en familieruzie.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprektherapie. Het is de meest toegepaste psychologische behandelvorm in Nederland. In de gestructureerde therapievorm staan de cognities centraal: ofwel je gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen. Het idee is dat met name de persoonlijke gedachten die we kunnen hebben, bepalen hoe we ons voelen in en over een situatie.

Verder staat het gedrag centraal binnen de cognitieve gedragstherapie. Hoe we ons gedragen bepaald namelijk ook voor een deel hoe we ons voelen. Vooral omdat we met ons gedrag kunnen zorgen voor nabijheid of afstand tot onszelf en een ander. Binnen de sessies word je geholpen met het vinden van passende gedragspatronen. En aansluitend bij de hulpvraag en wat er mogelijk is, krijg je huiswerkoefeningen mee.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een traumabehandeling en werkt over het algemeen snel en doeltreffend. Bij trauma´s die doordrongen zijn met schuld, schaamte en verwarring kan EMDR een goede optie zijn. Dit kan ook als er nog geen woorden zijn voor de klachten.

De verhalenmethode is een aangepaste vorm van EMDR, die oorspronkelijk werd gemaakt voor jonge kinderen die getraumatiseerd zijn. Met de verhalenmethode worden preverbale trauma´s verwerkt. Ofwel trauma´s die zijn ontstaan op een leeftijd dat het kind nog geen taal tot zijn beschikking had. In plaats van een vaststaand beeld, wordt er met de verhalenmethode een herinnering geactiveerd met de veronderstelde beleving van het slachtoffer. Het doel is om het trauma te verwerken, zodat het herinnering anders wordt opgeslagen en je er minder last van hebt. De verhalenmethode is ook te gebruiken bij volwassenen.

BRAINSPOTTING

´Brainspotting is bijzonder geschikt voor de grote denkers, enorme piekeraars, en voor wie gebukt gaat onder twijfels en onzekerheid. De techniek geeft ook beweging in het web van schaamte en schuld waar we in verstrikt raken. Zelfs als deze ingekapseld zit in een dissociatieve waas. ´

Brainspotting is een lichaamsgerichte therapie die wereldwijd in opkomst is. Brainspotting laat zich uitstekend combineren met bestaande therapievormen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. Brainspotting maakt gebruik van het gezichtsveld om tot verwerking te komen. Een brainspot is de kijkrichting die neurologische verbonden is met een emotionele activatie van een traumatische of gevoelsmatig beladen probleem. Het uitgangspunt is dat de richting die je opkijkt, bepaalt bij welke informatie in je hersenen je kunt komen. Tijdens het begin van de sessie wordt er een oogpositie gekozen als startpunt en de rest gaat eigenlijk vanzelf. Datgene wat je aankan komt op, en innerlijke verbinding binnen het brein komt op gang. Brainspotting helpt ook bij het bereiken van betere prestaties.

Brainspotting is een fijne laagdrempelige effectieve techniek die ogenschijnlijk simpel blijvende verandering beoogt. Brainspotting lijkt dieper te gaan omdat gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Tijdens brainspotting hoef je niet te praten, wat fijn kan zijn als je amper woorden hebt om jezelf uit te drukken. Deze therapievorm helpt bij alle emotionele onrust en fysieke pijn, zoals onzekerheid, somberheid, woede, vermoeidheid en duizelingen. Maar ook bij tal van verslavende neigingen.

Behalve het gezichtsveld geeft ook de therapeutische aanwezigheid houvast voor het brein om zich te ontvouwen. Vanuit de neurobiologie weten we immers dat het brein aanwezigheid voelt van een ander mens.

´Waar we naar kijken is hoe we ons voelen – en omdat jij me ziet durf ik het aan.`

ASTROLOGIE

Astrologie is een praktische wetenschap, een wiskundige grafiek bepaald vanuit je geboortedatum met daarin je unieke psychologische en emotionele individualiteit. En je hoeft zelfs helemaal niet te geloven in astrologie om er toch je voordeel mee te kunnen doen. Het is geen wetenschap van de universele waarheid, het is juist een zoektocht naar onze individualiteit. Astrologie kan houvast geven voor individuele aanpassingen en persoonlijke stijl. Interessant is ook dat astrologische formules kunnen vertellen wat de specifieke uitwisseling van liefde tussen individuen zo bijzonder maakt. En juist binnen het vak Psychologie, welke immers helpt bij de groei die mensen individueel en samen met elkaar doormaken, kan het een meerwaarde zijn te begrijpen waarom intimiteit tussen de ene twee mensen makkelijker of juist moeilijker verloopt.

Praktijkinformatie

Bedrijfsvoering

Psychologiepraktijk Manon Volkers is een kleinschalige psychologiepraktijk voor therapie, coaching en advies. Hoewel het geleverde werk gezondheidskundig van aard is, maakt de praktijk geen deel uit van de Basis Generalistische (BGGZ) of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De praktijk is niet aangesloten bij zorgverzekeraars. Wat betekent dit voor jou:

Praktische zaken

De belangrijkste uitgangspunten, praktische informatie, betalingsvoorwaarden en randzaken zijn terug te lezen in de Algemene Voorwaarden van Psychologiepraktijk Manon Volkers. Mocht je vragen hebben, dan kun je hierover contact opnemen.

Kosten

Als psychologisch zorgverlener verleent Psychologiepraktijk Manon Volkers genoemd SEE YOU gezondheidskundige diensten op basis van een btw-vrijgesteld uurtarief. Psychologische individuele zorg kost 90 euro per uur. Voor sessies bedoeld voor traumaverwerking wordt meer ruimte gemaakt, afhankelijk wat nodig is en maximaal 90 minuten. De kosten daarvan bedragen per consult 135 euro.

Voor studenten en degenen met een inkomen op minimumniveau is er een gereduceerd individueel uurtarief van 70 euro.

Relatietherapie is belast met 21% btw. Relatietherapie kost 140 euro, inclusief btw. Ieder krijgt een eigen rekening van 70 euro. Het gesprek duurt 75 minuten.

Het eerste relatiegesprek is altijd een verkennend gezondheidskundig psychologisch consult, en duurt 75 minuten. Dit is om te bepalen of er eventueel individuele trauma gerelateerde aandacht nodig is, alvorens kan worden gestart met relatietherapie. Dit gesprek samen kost 135 euro (btw-vrijgesteld) er wordt afgerekend op de eerste aanmelder. Het is overigens prima als partners het eerste gesprek individueel willen afspreken. Juist omdat dit net wat meer ruimte kan geven om privé het verhaal te doen. Dit gesprek van psychologische zorg kost 90 euro per persoon (btw-vrijgesteld). 

Zakelijke diensten. Het uurtarief voor zakelijke diensten zoals individuele coaching en advies kost 105 euro. Deze diensten worden extra belast met 21% btw.

Extra Service

  • Een telefonisch kennismakingscontact van 15 minuten is kosteloos en vrijblijvend.
  • Er is geen toeslag voor avond of weekendconsulten.
  • Korte e-mail consulten worden niet in rekening gebracht.

Afspraak annuleren

Reeds ingeplande consulten kunnen tot uiterlijk twee werkdagen (48 uur) van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij ziekte en overmacht volgt nooit een factuur. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. 

Klachten

Psychologiepraktijk Manon Volkers onderwerpt zich aan beroepscode en tuchtrecht van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Conform wetgeving (WKKGZ) kan een onafhankelijke klachtfunctionaris worden toegewezen. Bij voorkeur bespreek je een klacht eerst persoonlijk.

Vergoeding

De diensten van Psychologiepraktijk Manon Volkers worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook niet vanuit een aanvullende pakket uit de zorgverzekering. Er is geen verwijsbrief nodig. Soms is het mogelijk om budget te ontvangen vanuit de werkgever of arbodienst. En binnen de voorwaarden van de Belastingdienst kunnen de kosten van therapie en coaching regelmatig worden opgevoerd als niet-vergoede zorgkosten, scholingskosten of bedrijfskosten (individuele coaching). Als geld een onoverkomelijke hindernis is om noodzakelijke zorg te ontvangen, geef dit dan bij aanmelding aan.