Skip to content

"In de kern verlangen we naar verbinding, maar zijn we bang om onszelf werkelijk te laten zien."

SEE YOU - Specialist Liefde & Relaties

SEE YOU heeft talent voor het verbinden van mensen, het aanraken van verlangen in de partnerrelatie en het verwerken van relatiekwetsuren.

SEE YOU heeft diepgaande kennis over dat wat er zich precies afspeelt tussen twee mensen. In iedere relatie kunnen we iets anders opmerken, over wat het met onszelf doet. Zo loopt het ene contact soepel, en is er in het andere contact continu wrijving of een onduidelijke spanning. Het zijn juist de relationele banden waarin we over onszelf leren. Of het nu een liefdes/vriendschapsrelatie, ouder-kindrelatie, familie of een zakelijke relatie betreft. En of de omgang nou fijn voelt of niet.

Pas als de angel eruit is kunnen we opnieuw vertrouwen. Bij SEE YOU is alles bespreekbaar, hoe pijnlijk dan ook. Bij SEE YOU word je enerzijds geholpen om in kwetsbaarheid op te merken wat je voelt. De vragen ‘waarvoor ben ik het bangst?’ en ‘wat heb ik het meest van je nodig’ zijn handvatten in het gesprek om de diepste in te kunnen gaan. Je leert om deze intimiteit te delen, zo goed als wenselijk is. Indien nodig is er begeleiding voor het liefdevol loslaten van de partner. Dat kan ook betekenen dat je meer verdraagzaam mag leren zijn. Anderzijds wordt er gekeken hoe je juist meer grenzen kan stellen die jouw persoonlijk welzijn ten goede komen. En afhankelijk van het type relatie en de belangen die er zijn, is er aandacht voor het kweken van nieuwsgierigheid, zowel binnen onszelf als bij de ander. Immers juist door het uitspreken van onze verlangens komen we werkelijk dichterbij onszelf bij elkaar.

“Als we dieper zouden begrijpen waarom het contact fijn of ingewikkeld is, ontstaat er ruimte om elkaar echt te zien. En die ruimte is nodig als we zorg willen dragen voor elkaar. En het is ook precies die ruimte die nodig is te voelen wat je zelf nodig hebt.”

10 +
Jaar ervaring
490 +
Tevreden mensen

Uit elkaar groeien en geschaad vertrouwen

We kunnen veel schade oplopen in relaties. De kwetsingen die we voelen, angst voor een dreigend verlies, de grenzen die worden overschreden en het vertrouwen dat wordt geschaad. Dat wat ons in het begin aantrok aan elkaar, kan na verloop van tijd een grote ergernis worden. De veiligheid en het vertrouwen dat je dacht bij elkaar te vinden, lijkt ineens zo ver weg. Partners voelen zich alleen, teleurgesteld en niet meer geliefd. De sfeer in huis kan veranderen, en iedereen merkt dat op. Twijfels over onszelf en de relationele band zijn niet ongewoon, maar voelen wel zwaar. Als er dan ook nog een grote crisis, schokkende gebeurtenis of verandering plaatsvindt, dan voelt dat als een aardverschuiving. Immers als de ´veilige` basis dreigt weg te vallen dan ontstaat er emotionele onrust en machteloosheid. Help, dit gaat niet goed. Raken we elkaar kwijt!?

In tegenstelling tot wat de meeste denken zijn het de gevoelens van eenzaamheid en isolatie die afstand geven in relaties, in plaats van conflict en boosheid.

Hoe ver ben je van elkaar verwijdert?

Verbinding maken & kwetsuren helen

Wil je het weer gezellig hebben met elkaar, ben je de ruzies zat of is er een vertrouwensbreuk?

Het is mogelijk om meer verbinding en ontspanning te voelen. Binnen enkele gesprekken kan je je al meer gehoord en gezien te voelen. Daardoor groeit het vertrouwen op een fijne toekomst samen.

Enerzijds is er aandacht voor het respectvol, doch duidelijk liefdevol met elkaar omgaan. Anderzijds is er aandacht voor verschil, en ieders persoonlijke ontwikkeling. Jullie worden geholpen om jezelf te kunnen verduidelijken en tegelijkertijd verbinding te maken met je partner. Zodat je werkelijk voelt dat je een team bent en dat je bij elkaar terecht kunt.

Indien nodig besteden we aandacht aan relatiekwetsuren. Ofwel de nog voelbare gekwetstheid aan eerdere nare ervaringen in de relatie. Pas als de angel eruit is, is er plaats voor nieuw vertrouwen.

Gesprekken kunnen individueel, samen of afwisselend.

Elkaar liefdevol loslaten

Als je in je huidige relatie denkt dat de liefde over is, dan kun je bij SEE YOU terecht om je afweging te maken. Dat wat we voelen en denken komt niet altijd overeen. Zeker als het over de liefde gaat, zijn er nogal eens misverstanden. En bovendien kunnen er grote belangen zijn waarvan je het nodig hebt dat ze gewaarborgd blijven.

Echter als er veel verloren is gegaan en er diepe kwetsingen zijn, dan is het is een begrijpelijke gedachte om los te willen laten. Het kan de moeite waard zijn, om onder begeleiding te overdenken en voelen wat de behoeften precies zijn. Loslaten kost tijd. En een time-out, variatie in de relatie of juist meer focus op elkaar kan de relatie toch met nieuwe tevredenheid voortbewegen.

Als wordt besloten de relatie te stoppen, dan verdient het ontbinden van de relatie aandacht. Immers na jarenlang samenzijn kan je alsnog overvallen worden door emoties. Bovendien kom je elkaar als ex-partners nog wel eens tegen, zeker in het geval er kinderen zijn. SEE YOU kan begeleidende gesprekken bieden voor ex-partners die respectvol met elkaar willen blijven omgaan.

Bij SEE YOU kun je ook terecht om alsnog afscheid te nemen van degene die al langer uit je leven is. Een vorige geliefde, een ouder of een kind. Een rouwperiode wordt vaak onderschat, en niet altijd begrepen. Alle gevoelens doen er toe. Het komt nogal eens voor dat je jaren later ineens voelt wat het gemis met je doet. Voel je welkom om aandacht te geven aan dit stukje onverwerkt verdriet.

Variatie in de relatie – elkaar ruimte geven voor een ander

Over het algemeen begeleid ik stellen met monogame relaties, of relaties waarin is vreemdgegaan. Door mijn open en verbindende visie over Liefde en het vertrouwen hoe mensen elkaar nodig en liefhebben, begeleid ik ook stellen in een non-monogame relatie. Bij SEE YOU is alles bespreekbaar!

In een open relatie kunnen emoties hoog oplopen. Hoe beter je hiermee om leert gaan, hoe beter de open relatie verloopt. Bij een open relatie is er met instemming van de partner ruimte voor een ander.

Er zijn nog maar weinig therapeuten vertrouwd met het begeleiden van stellen die dit onderzoek aangaan. Ik richt me op de verbinding tussen de vaste partners, zodat ze samen de veiligheid voelen en kunnen behouden om nieuwe ervaringen, hoe groots of klein dan ook, op te doen.